Hakkında

Siyer Araştırmaları Dergisi  / The Journal of Sirah Studies 

Amaç

Siyer Araştırmaları Vakfı’nın katkılarıyla Siyer Araştırmalar Dergisi (SAD), 2017 yılında (ISSN: 2547-9822 numarası ile) yayın hayatına başlamıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan SAD, kurulduğu günden itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yılda iki sayı olarak (1 Ocak- 1 Temmuz aylarında) online ve basılı şekilde yayınlanmaktadır.

SAD, araştırmacılar tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan özgün makaleler, derlemeler, çeviriler, kitap kritikleri ve bilimsel toplantı değerlendirmeleri bilimsel kriterlere uygun bir şekilde kabul edip, yayınlamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflemektedir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen her bir çalışma (Vefayatlar hariç, bunlar editör ve editör yardımcısı marifetiyle gözden geçirilir), en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Türkiye’de siyer çalışmalarına münhasır ilk akademik hakemli dergi olma özelliğine sahip olan dergi Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT editörlüğünde yayın hayatını ilkeli, şeffaf ve efektif bir şekilde sürdürmektedir

 

Kapsam

Siyer Araştırmaları Dergisi (SAD); Siyer öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yayın yapmaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri alanında Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kıraat, Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri alanında Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları alanında İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dinî Musiki alanında üretilen eserlere yer verilmektedir.

Derginin hedef kitlesi, ilahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır.

Sayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017