Yazım Kuralları

1- Makalenin başında en az 150, en fazla 500 kelimeden oluşan öz/abstract yer almalı ve 5 kelimelik anahtar kelimeler (keywords) kısmı bulunmalıdır. Anahtar kelimelerden birincisi makalenin ait olduğu bilim dalını göstermeli ve kelimeler genelden özele doğru sıralanmalıdır.

2- Makale sisteme yüklenirken yazara ait hiçbir bilgi yer almayacak. Hakemden geçtikten sonra son gönderim esnasında makale başlığı altında yazarın ad soy adı- ilgili dipnotta ise unvan, kurum, alan, mail ve ORCİD bilgilerine yer verilmelidir.

3- Makale başlığı hem Türkçe hem İngilizce olarak küçük harflerle yazılmalıdır.

4- Makalelerde Giriş kısmına yer verilmelidir.

5- Makalede yazı tip Times New Roman seçilmeli boyutu 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır.

6- Kaynak gösteriminde İSNAD ATIF SİSTEMİ dikkate alınmalıdır. Yazarlar bu sistemi atıf sisteminin web sayfasından indirilebilir.

7- Sayfa düzeni, üstten ve alttan 2,5 cm, sağdan ve soldan 3 cm olmalı; paragraf girintisi 1 cm, paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk, satır aralığı 1,05 şeklinde ayarlanmalıdır.

8- Özgün makalelerin hacmi, 10.000 tanıtım yazıları ise 2.000 kelimeyi geçmemelidir.

9- İmla kuralları ve noktalama açısından konunun gerektirdiği zorunlu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.

10- Kitap: Yazar soyadı adı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.), tahkikli ise (thk.), sadeleştirme ise (sad.), edisyon ise (ed. veya haz.), yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İstanbul 2004), Yazma eser ise, Yazar soyadı adı, eser adı (italik), Kütüphanesi, numarası (no.), varak numarası (örnek, vr. 10b).

11- Dergimizde kullanılan bazı kısaltma örnekleri; bakınız (bkz.), karşılaştırınız (krş.), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), MEB İslâm Ansiklopedisi (İA), Kütüphane (Ktp.).

12- Eser ve kavram isminde DİA örnek alınmalıdır.

13- Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır. Sayfa numarası eklenmemelidir.

14-Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasa bile yayımlanmaz.

Yayın Politikası

1- Siyer Araştırmaları Dergisi (Bundan sonra Dergi şeklinde anılacaktır) hakemli bir dergi olup (en az iki hakem) her yıl altı ayda (1 Ocak ve 1 Temmuz’da) bir yayımlanır.

2- Makale kabul tarihleri:  Ocak sayısı için 15 Kasım; Temmuz sayısı için 15 Mayıs  tarihine kadar makaleler kabul edilecektir.

3- Dergiye gönderilen her türlü yazıların kabul ya da ret etme hakkı dergi editörü ve/veya yayın kuruluna aittir. Bilimsel bulunmayan, millî, ahlâkî ve kültürel değerlere aykırı görülen yazılar editörce değerlendirmeye alınmaz.

4- Dergi editörü tarafından kabulü yapılıp yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.

5- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarına aittir.

6- Özgün makaleler uluslararası dergi kurullarına uygun olarak öz, abstract ve kaynakça içermelidir.

7- Editör, dergiye gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını saklı tutar.

8- Dergiye gönderilen makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Telif Hakkı Sözleşmesinde olmalıdır.

9- Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir. Ön kontrol aşamasını geçen çalışmalar (Vefayatlar hariç, bunlar editör ve editör yardımcısı marifetiyle gözden geçirilir) ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. İki hakemin onayından geçen yazılar yayınlanır.

10- Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

İlkeler

1. Siyer Araştırmaları Dergisi, “Siyer” alanında uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak söz konusu alanda bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. Siyer Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

3. Siyer Araştırmaları Dergisi, etik kurallardan olan dürüstlük, açıklık, diğer araştırmacıların fikir ve bulgularına saygı ve atıfta bulunarak kullanma, alıntıların etik ve bilimsel ilkelere uygun olması, objektiflik ve yapılan araştırma ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak gibi hususlara uymayı taahhüt eder.

4. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu (editör ve yardımcıları) tarafından ilgili yazının derginin yayın şartlarını taşıdığına karar vermesi halinde, hakemlere gönderilir.

5. Editör ve editör yardımcıları yayın kurulunun tabii üyesidirler.

6. Dergide çalışma ve yazışma dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

7. Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” ve “Çeviriler” üst başlıkları altında neşredilecektir.

8. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri yayımlanabilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları Siyer Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 4 (dört) aydır.

10. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir.

11. Siyer Araştırmaları Dergisi, açık erişim politikası benimsemiştir.

12. Makale göndermek için, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/siyer/index adresine yazar kaydı yapılarak üye olduktan sonra, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/itad/author/submit/1 adresindeki “Yeni Gönderi Başlat: Beş adımda makale gönderisinin ilk adımı için TIKLAYINIZ” butonuna basılarak adımların takip edilmesi gerekmektedir.

13. Makale gönderimi için adımlar takip edilirken verilen “Yazım Kurallarına” mutlaka uyulmalıdır.

Benzerlik Politikası

Dergimize gönderilen araştırma, makale ve tanıtım yazıları iThenticate intihal programıyla taranmakta ve benzerlik oranları tespit edilmektedir.  Dergimizde kabul edilebilir benzerlik  oranı % 20'dir.  Bu oranda fazla çıkması halinde bilimsel kurulda konu araştırılarak editöre bilgi verilir. Bu aşamada editör çalışmayı kabul veya gerekçeli bir şekilde iade etme hakkına sahiptir.

 

Kaynak gösterilmeden yapılan intihaller:

 

· Hayalet Yazar: Bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi almak.

· Mevcut Yazı: Pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermek.

· Yetersiz Gizleme: Paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek.

· Kendinden Aşırma: Kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen almak.

· Fotokopi: Belli bir kaynaktan hiç bir değişiklik yapmadan bir bölümü almak.

· Emek Tembelliği: Orijinal çalışma için çaba sarfetmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak.

 

 

Kaynak göstererek yapılan intihaller:

· Unutulan Dipnot: Yazar adını vererek fakat tam künyeyi vermeyerek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.

· Yanlış Bilgilendirme: Yanlış künye vererek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.

· Fazla Mükemmel Alıntı: Yazarın bire bir alıntı yaptığı kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymayı önemsememesi.

· Becerikli Atıf Yapma: Yazarın tüm kaynaklara atıf yapması, tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi.

· Mükemmel Suç: Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması fakat yazının kalan kısımlarındaki analizlerin kendine ait olduğu fikrini yaratma düşüncesiyle bazı kaynaklara atıf vermemesi.

Sayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017