Hz. Peygamber’in (s) Vefatı ve Defni

Hz. Peygamber’in (s) Vefatı ve Defni

Hz. Peygamber’in (s) Vefatı ve Defni

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü: Araştırma Makalesi / Article Type: Research Article

Geliş Tarihi: 5 Aralık 2020 / Date Received: 5 December 2020

Kabul Tarihi: 28 Mayıs 2021 / Date Accepted:  28 May 2021

                                                                     İsmail Tanrıverdi*[1]                                         

Öz

Hicretin onuncu senesinde gerçekleşen Veda Haccı ile Hz. Peygamber’in vefatı arasında üç ay geçmiştir. Medine’ye dönüşünden itibaren Hz. Peygamber’de bazı yorgunluk emareleri görülmüş olsa da asıl hastalığı hicri 11. yılın Rebîülevvel ayına üç veya dört gün kala başlamıştır. Hastalık sürecinin iki hafta kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu süreçte bazı tedavi yollarına başvurulduğu görülmektedir. Hz. Peygamber,Sayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017