Sünnî ve Şiî Siyaset Anlayışının Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin İmajına Yansıması

Sünnî ve Şiî Siyaset Anlayışının Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin İmajına Yansıması

Sünnî ve Şiî Siyaset Anlayışının Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin İmajına Yansıması

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü: Araştırma Makalesi / Article Type: Research Article

Geliş Tarihi: 29 Nisan 2021 / Date Received: 29 April 2021

Kabul Tarihi: 30 Mayıs 2021 / Date Accepted:  30 May 2021

                                                                                                          Mücahit Yüksel[1]*

       Öz

         Tarihi olayları ön yargılı ve taraflı değerlendirmek, eksik ve yanlış sonuçlara sebep olacaktır. Bununla birlikte kişilerin benimsedikleri ön kabüller, bütüncül bakışın önündeki en büyük engellerden biridir.  Hz. Osman’ın öldürülmesinin ardından yaşanan süreç, birçok fırka ile birlikte Şîa’nın da ortaya çıkışına sebep olmuştur. Süreç içerisinde karakteristik özelliğe sahip bazı olaylar, Şîa’nın fikir dünyasındaSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017