Hz. Peygamber’in Namaz İbadetinde Öngördüğü Bazı İlkelerine Dair Bir Deneme

Hz. Peygamber’in Namaz İbadetinde Öngördüğü Bazı İlkelerine Dair Bir Deneme

Hz. Peygamber’in Namaz İbadetinde Öngördüğü Bazı İlkelerine Dair Bir Deneme

Havva Esma Akış*[1]

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü: Araştırma Makalesi / Article Type: Research Article

Geliş Tarihi: 30 Nisan 2021 / Date Received: 30 April 2021

Kabul Tarihi: 19 Mayıs 2021 / Date Accepted: 19 May 2021

 

Öz

Vahiyle bildirilen ibadetleri ifa eden bireyin Allah’a karşı bağlılık ve teslimiyetini izhar etmesinin yanı sıra karakterinde bulunan olumsuz özellikleri izale etmesi de beklenmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için emredilen ibadetlerin, özelde de makalemizde ele aldığımız namazın, belli bazı kurallara riayet edilerek edası gereklidir. Bu kaidelerin tespiti hususunda Kur’ân-ı Kerim’den sonraki başvuru kaynağımız Hz. Muhammed’in hayatıdır. Zira genelSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017