Rivayetlerde Hendek ve Hendekteki Rivayetler

Rivayetlerde Hendek ve Hendekteki Rivayetler

            RİVAYETLERDE HENDEK VE HENDEKTEKİ RİVAYETLER

Öz

Hendek Gazvesi, ilk Müslümanlar için dönüm noktası olması bakımından, erken dönem Siyer ve Meğazi kitaplarında olduğu kadar, günümüzde de üzerinde durulan önemli bir konudur. Ne var ki, Hendek Gazvesi geniş anlatımlarla aktarılırken, bizatihi “hendek” hakkında birçok detay, yeterince ele alınmamaktadır. Bu çalışma, Hendek Savaşını konu edinmekten ziyade, klasik Siyer ve Hadis literatürünü inceleyerek, hendek hakkında zikredilen farklı rivayetleri tartışacak ve aynı zamanda hem hendek kazılması hem de Medine’nin muhasarası sırasında Hz. Peygamber’den varid olan hadis ve sünnetleri ortaya koymaya çalışacaktır. Bu yönüyle interdisipliner bir yöntem kullanılarak, Siyer ve Hadis kaynakları bağlamında büyük Hendek Gazvesinden ziyade, detaySayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017