Hz. Peygamber ﷺ ve Sağlık

Hz. Peygamber ﷺ ve Sağlık

Hz. Peygamber (sas) ve Sağlık

Prof. Dr. Saffet KÖSE

           

Giriş

Hz. Peygamber’in (sas) sağlık konusunda duyarlı olduğu buna dönük ciddi uyarılarından anlaşılmaktadır. Koruyucu hekimlik çerçevesinde hastalık öncesi risklere karşı tedbirler, hastalığın ortaya çıkmasından sonra tedaviye gösterilen özen, hastanın moralinin ve maneviyatının yüksek tutulmasına dair teşvikleri Hz. Peygamber’in sağlığa verdiği değeri gösterir. “Hastalığından önce sağılığının kıymetini bil”[1] diyen Hz. Peygamber (sas) insanların çoğunun sağlığının kıymetini bilmede aldandığını[2] haber vererek dikkat çekici uyarılarda bulunmuştur.

 

Hz. Peygamber’in Sünneti ve Tıp İlmi

            İslam âlimleri, literatürde “zarûriyyât-ı hamse” olarak bilinen beş temel esastan birisini canın korunması olarak tespit etmişler, onu koruyacak araçları da aynı hükme tabiSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017