Editörden

EDİTÖRDEN...

Siyer Araştırmaları Dergisi’nin 7. sayısı ile bir kere daha siz değerli okuyucularımızla buluşmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyo­ruz. Sevinçliyiz, çünkü ülkemizin Siyer alanındaki ilk hakemli dergisi, gerek artan yazar kadrosu ve kalitesi gerekse okuyucularından gördüğü teveccüh ile her geçen gün daha ümit verici adımlarla yoluna devam ediyor.

Bu sayımıza Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Türkiye İslam Tarihçiliğine Eleştirel Bir Yaklaşım Tecrübesi ve Yeni Bir Tarih Yazımı Teklif Taslağı” adlı makalesi ile katkı sundu. Sn. Ocak, bu yazısında, Türkiye İslam tarih­çiliğine dair önce başlıca zihniyet, yaklaşım ve yöntem problemlerin hususunda bazı kişisel gözlemlerini dile getirmektedir. Ardından Türkiye İslam tarihçiliğinin, Dünya İslam tarihçiliği içerisindeki yerinin henüz “referans bir tarihçilik” seviyesinde olmadığı sorunsalına işaret etmektedir. Yazar, bundan sonra İslam tarihindeki büyük zihniyet kırılmalarının ve dönüşümlerin ve onların sonuçlarının analizi üzerinden “zihniyet tarihi odaklı” bir tarih yazımı teklifini ortaya koymaktadır. İslam tarihinin teferruat kabilinden olayları yerine, o tarihin akışına yön veren “dip dalgalar”ın teşhis ve tespitine imkân verecek bir yaklaşımın, İslam ta­rihinin dünya tarihçiliğine ve dünya tarihi içindeki gerçek yerine daha sağlıklı katkılar sağlayabileceğini ifade etmektedir. Bu sayımıza katkı sunan bir diğer değerli yazarımız, çalışmalarında daha çok hadis mese­leleri ile Siyer meselelerini interdisipliner tarzda ele almasıyla bilinen değerli araştırıcı Prof. Dr. Bünyamin Erul, “Hadisçiler İle Tarihçilerin Tenkit Yöntemleri Üzerine (Tespitler, Tenkitler, Teklifler)” başlıklı makalesinde, iki komşu disiplinin tenkit yöntemlerini kısmen karşılaştırmaya, ortak yönleri kadar ayrıldıkları yönleri de tespite çalışmış. Ayrıca pek çok bakımından birbirlerini tamamlayan Siyer-Hadis bütünlüğünün, Hz. Peygamber’in Hadis ve Sünneti’nin daha doğru ve detaylı öğrenilip anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacağına işaret etmektedir. Ayrıca,

 

Prof. Dr. Âdem Apak’ın “Hadis-Siyer İlişkisi ve Hadisin Siyer’e Kaynaklığı Üzerine Değerlendirmeler” adlı makalesi de 7. sayımızı zenginleştiren ça­lışmalardan bir diğeri olmuştur. Bunun yanında genç siyer araştırıcıları Fatma Kartal, Mehmet Faruk Pakır, Hatice Nur Ertürk de bu sayımıza makaleleriyle destek veren kalemler arasındadır.

Siz değerli okuyucularımız için 7. sayımızın dosya konusunu “aile” ola­rak tespit ettik. Siyer alanına aile cephesinden zenginlik katan yazılarıyla Doç. Dr. Fatimatüz Zehra Kamacı, Prof. Dr. Ali Akpınar ve iki yazısıyla Prof. Dr. Mustafa Ağırman katkı sundular. Genç araştırıcılarımızdan Ali Tekkoyun, Hasan Yıldız ve Dr. Hakan Temir İngilizce’den yaptıkları tercümeleri bu sayımızı renklendirirken Dr. Şuayip Seven ise bir vefayât yazısı kaleme aldı.

Değerli Dostlarımız! Alanın duayenleri ile genç siyer ve tarih araştırıcı­larının buluştuğu 7. sayımıza gönderdikleri çalışmaları ile desteklerinden dolayı tüm yazarlarımıza ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlığın ve zamanın kıymetinin bir kere daha yakın ve derinden hissedildiği bu günlerin en kısa zamanda hayra ve selamete tebdil olması duası ve niyazı ile Siyer Araştırmaları Dergisi ailesi olarak hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz.

Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT