İman, Ahlâk, Güven

İman, Ahlâk, Güven

 

 

 

İ M A N, A H L Â K,  GÜVEN

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL[1]

            Giriş

            Biz bu makalede önce "din, İslâm, Müslüman" konularında kısa bilgi paylaşımının ardından "İman ve Güven" konusuna biraz daha genişçe değineceğiz; iman, mü'min, mü'minler topluluğu kavramları ve müslüman tanımı üzerinde duracağız, Hz. Peygamber'in aktardığı bir gemi örneğinden yola çıkarak imana ve ahlâka dayalı uyarı ve dayanışmanın önemini belirteceğiz. İmanın sosyal içerikli bir kavram olduğundan yola çıkarak "sâlih amel (güzel ahlâk ve yararlı iş)" le ilişkisine dikkat çekecek; mü'minin ifsad değil, ıslah misyonuna sahip olduğunu vurgulayacağız. Müminlerin ahlâkî olgunluğunun ilkelerinden bahseden Mü'minûn Sûresi'nin ilk on âyetiSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017