Suudi Arabistan'daki Yeni Kaya Sanat Kompleksi

Suudi Arabistan'daki Yeni Kaya Sanat Kompleksi

 

SUUDİ ARABİSTANDAKİ YENİ KAYA SANAT KOMPLEKSİ

Robert G. Bednarik ve Majeed Khan

  Çev: Hakan TEMİR*

 

Özet: Suudi Arabistan’ın kuzey kesiminde daha önce bilinmeyen bir kaya sanat kompleksi keşfedildi. Burası Dünya Kültür Miras Listesi’ne yakın zamanda alınan iki büyük kaya sanat bölgesi arasında yer almaktadır. Bölge herhangi bir tahribata meydan vermemek için izole edilmiş ve bahse konu alan çok fazla açıklanmadan/yeri belirtilmeden korunmaktadır. Kaya sanatı kompleksi geniş bir piktogram[1] galerisi ve iki mağara sanat alanı içerir; her iki özellik de Arap Yarımadası’nda çok nadirdir. Hayatta kalan kaya sanatı 6000 yıllıktır. Oradaki petroglifler,[2] 20. yüzyıl da dâhil olmak üzere geçmiş zamanınSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017