Zârî'nin Mânzûme-i Şemâil-i Şerîf'inde Hz. Peygamber'in Ahlâkı

Zârî'nin Mânzûme-i Şemâil-i Şerîf'inde Hz. Peygamber'in Ahlâkı

ZÂRÎ’NİN MÂNZÛME-İ ŞEMÂİL-İ ŞERÎF’İNDE HZ. PEYGAMBER’İN AHLAKI

 

Hakan TEMİR*

Muhammed KARACA**

 

Öz

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in hayatı bir merak konusu olduğundan hayatının her karesi manzum ve mensur eserlerde incelenmiştir. Kafiyeli sözler sıradan konuşmalara nazaran daha etkili, akıcı, ezberlemesi kolay ve özlü olduklarından onun hayatı bu sanatlı sözlerle bir hayli işlenmiştir. Zira milletler, çoğu zaman, kültürel miraslarını atalarından şiir ile devralıp sonraki nesillere aktarmışlardır. Şiir, yeri geldiğinde kılıçtan daha keskin ve etkilidir. Şiirin etkisinin farkında olan Müslüman şairler, Hz. Peygamber’in huy, tabiat ve ahlakını bildirmek için “Şemâil” adı verilen bir tür geliştirmişlerdir. İşte burada incelenmesi yapılacak olan Zârî’nin Şemâil-i Şerîf’i de benzer gayretin neticesindeSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017