Tarih Felsefesi Bağlamında Hz. Musa’nın Asâsı

Tarih Felsefesi Bağlamında Hz. Musa’nın Asâsı

Tarih Felsefesi Bağlamında Hz. Musa’nın Asâsı

-Mucize mi, yoksa Hâkimiyet Sembolü mü?-*

 

Korkut Dindi

 

Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

Assistant Professor, Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Islamic Sciences, Department of Islamic History and Arts, Ağrı, Turkey

kdindi@agri.edu.tr

Orcid.org/0000-0002-2808-0255

 

Öz: Yahudi-İbrânî ve İslam literatürlerinde Hz. Musa’nın (as) hayatı ve İsrailoğulları tarihi büyük bir yekûn tutmaktadır. Kur’an kıssaları/tarih anlatıları içerisinde yaşamından ve tebliğ mücadelesinden en çok bahsedilen ve ismi en fazla geçen peygamber de hiç şüphesiz Hz. Musa’dır. Sözkonusu Kur’an kıssasında -lafzî/literal anlamı itibarıyla- geçen asânın yılana dönüşmesi, elin ışık saçması gibi hususlar, genel olarak olağanüstüSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017