Türkistan Coğrafyasında Çağdaş Dönem Kur’an Çalışmaları

Türkistan Coğrafyasında Çağdaş Dönem Kur’an Çalışmaları

Nur Ahmet KURBAN (2016). Türkistan Coğrafyasında Çağdaş Dönem Kur’an Çalışmaları. İstanbul: Siyer Yay. 365 sayfa.

Halil İ. ÖNDER *

 

Türkiye’de Türkistan coğrafyası için yapılan ilmî çalışmalar özellikle de oradaki Tefsir, Kur’an yorumuna dair bilimsel çalışmaları konu edinen eserler oldukça sınırlıdır. Bu yüzden de Nur Ahmet Kurban’ın bu coğrafyadaki çağdaş dönem Kur’an çalışmalarını ele aldığı eser önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Arka plan, çerçeve, muhteva ve kaynakların incelendiği Giriş bölümü haricinde beş başlıktan oluşan kitabın bölümleri, Türkistan coğrafyasında ortaya çıkan Kur’an’a tefsîrî, teolojik, fıkhî, işârî/ tasavvufî ve beşerî bilimselci yaklaşımlar konularını ele almaktadır.

Giriş bölümünde Kurban, Araştırmanın Düşünsel Arka Planı adı altında Hz. PeygamberSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017