İbn Fâris. Evcezü’s-Siyer

İbn Fâris. Evcezü’s-Siyer

İbn Fâris. Evcezü’s-siyer (Thk. ve Trc. Semih Özdemir), (İstanbul: Siyer Yayınları, 2020), 88 sayfa

 

Semih Özdemir[1]

Bir alanda şerh, muhtasar veya muhtasar niteliğinde kısa metinlerin yazılmaya başlanması, o alanın bir gelişim süreci geçirdiğinin belirtisidir. Muhtasar düzeyinde bir derleme çalışması olarak kabul edilebilen bu metnin öncelikli hedefi Allah Resûlü’nün nesebi, doğumu, gençliği, bi‘seti, gazvelerdeki tutum ve davranışları, çocukları, amcaları ve eşleriyle ilgili bilinip ezberlenmesi gerekenleri isminden de anlaşılacağı üzere en kısa biçimde sıralamaktır (s. 27).[2] İbn Fâris (v. 395/1004) Evcezü’s-siyer li hayri’l-beşer adlı bu eserinde Allah Resûlü’nün hayatını tarihsel dokusu içerisinde birbiriyle bağı kurulmuş bir şekilde anlatmak yerine onun çevresi

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol