Tıbb-ı Nebevî'nin Güncel Değeri

Tıbb-ı Nebevî'nin Güncel Değeri

TIBB-I  NEBEVÎ’NİN  GÜNCEL  DEĞERİ[1]

 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

İnsan hayatının en önemli konularından biri olan sağlığın insanlık tarihi boyunca herkesi çok yakından ilgilendirdiği bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, tarih boyunca Tıp ilmi kadar ilgi ve öneme mazhar olan başka bir ilim dalı olmadığı söylenebilir.[2] Cenabı Hakk’ın insanlığa hidayet rehberi olarak gönderdiği elçiler de en az diğer insanlar kadar kendilerinin ve çevrelerindekilerin sağlıklarıyla ilgilenmişlerdir. Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisiyle ilgili Hz. Muhammed (s.a.s) den nakledilen söz ve tatbikat genel olarak “Tıbbu’n-Nebî” (Peygamber’in tıbbı) veya “et-Tıbbu’n-Nebevî” (Nebevi tıp) olarak adlandırılır. Meşhur hadis mecmualarının çoğunda “kitâbu’t-tıb” veSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017