Siyer Yazıcılığında ibn İshâk'ın Sîre'si Özelinde Rivayet Nakli ve Aidiyeti Sorunu

Siyer Yazıcılığında ibn İshâk'ın Sîre'si Özelinde Rivayet Nakli ve Aidiyeti Sorunu

SİYER YAZICILIĞINDA İBN İSHÂK’IN SÎRE’Sİ ÖZELİNDE RİVAYET NAKLİ VE AİDİYETİ SORUNU*

Ramazan AKIN

 

Özet

İlk kaynaklara dayanan araştırmalarda rivâyetlerin doğrulanması önemli bir sorundur. Bir rivâyetin ilk kaynaklardan birinde olması doğruluğu için yeterli bir ölçüt değildir. Devrin şartlarından, müellifin ve eseri günümüze ulaştıranların özelliklerine kadar birçok neden rivâyetleri etkilemektedir. Araştırmada İbn İshâk'ın Sîre’si özelinde rivâyetlerin teşekkülü, nakli, aidiyeti ve doğruluğu hususu incelenmektedir. Bu doğrultuda muhteviyat ve sened bakımından Sîre içindeki rivâyetler birbiriyle ve İbn Hişâm'ın eseriyle mukayese edilerek bazı çıkarımlar elde edilmektedir. Son olarak ise bu çıkarımlara uygun örneklere yer verilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Sîre, İbn İshâk, İbn Hişâm, Yûnus b. Bükeyr, Muhammed Hamidullah.

 

Abstract

VerificationSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017