İslâm Tarihi Boyunca Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

İslâm Tarihi Boyunca Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

İslâm Tarihi Boyunca Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

Özet

Tarih boyunca, İslâm dünyası çok sayıda salgına maruz kaldı. Tarih kitaplarında hakkında en çok haber bulunan ve en çok araştırılanlardan birisi “Amvâs Vebası”ydı. İslâm tarihindeki ilk salgın olarak bilinen bu hadiseden dolayı çok sayıda sahâbî hayatını kaybetti. Amvâs’la başlayan salgın hastalıklar tarihî süreçte yer yer kendisini gösterdi. Hatta Emevî Devleti’nin yıkılmasının nedenlerinden birisi de maruz kalınan veba sayının artmasıdır. Abbâsî dönemine gelince, salgın hastalıklar büyük ölçüde azalsa da kısmen etkili oldu. Hastalıklar insan hayatının bir parçası olduğundan Hz. Peygamber, hadislerde sıkça salgın hastalıklardan söz etmiş, Müslümanlara bazı önemli talimatlar vermiştir. Tavsiyeleri ciddiyeSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017