Siyer Bağlamında Aile

Siyer Bağlamında Aile

Siyer Bağlamında Aile

Doç. Dr. Fatımatüz Zehra Kamacı*

 

İster “kan ve evlilik bağına dayanan bir birlik” olarak tanımlansın, isterse “aynı gaye uğrunda mücadele eden” herkesi ortak çatı altında toplayan bir tabir olarak anılsın aile, olumlu anlamlar içeren bir kelimedir. Çünkü aile, “birlik ve beraberliğe” vurgu yapar. Aileyi aile yapan temel unsurlarla ilgili görüşler ise “anlam genişlemesine” ya da günümüzde olduğu gibi “anlam daralmasına” uğrayarak tarih boyunca değişiklik göstermiştir.

Bilindiği üzere, zaman ve mekânla bağlantılı hiçbir hadise, kendi geçmişinden bağımsız düşünülmez. Hz. Peygamber hayatı ve Hz. Peygamber dönemi de cahiliyeden bağımsız değildir. Kabilenin esas olduğu Câhiliye Arap toplumunda aile, “aynı soydan gelip aynıSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017