Hz. Peygamber'in Kayınvâlidesi: Ümmü Rûmân

Hz. Peygamber'in Kayınvâlidesi: Ümmü Rûmân

HZ. PEYGAMBER’İN KAYINVÂLİDESİ: ÜMMÜ RÛMÂN

ÖZET

Hatice Nur ERTÜRK*

Kadın söz konusu olunca, cahiliye hayatında onun yeri, konumu ve statü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Cahiliye toplumunda kadın; evlat, eş, ana ve benzeri rollerde kimi zaman asgarî düzeyde, kimi zaman neredeyse yok hükmündeydi. Buna rağmen aynı cahiliye toplumunda Hatice bt. Huveylid, Hind bt. Utbe gibi kendini ispatlamış, etkin ve toplumda saygın bir mevkide olan hanımların varlığından söz etmek de mümkündür. Diğer yandan, İslâm’ın doğuş ve gelişme dönemlerine tanıklık etmiş, sıkıntıları göğüslemiş birçok hanım, adeta gözlerden uzak satır aralarında kalarak araştırmacılar tarafından ele alınma sırasını beklemektedir. Şüphesiz bunlardan biri, makalemize konu olan ÜmmüSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017