Siyer Çevresini Tasvir Meselesi

Siyer Çevresini Tasvir Meselesi

Siyer Çevresini Tasvir Meselesi
Kasım Şulul
Prof. Dr.
Harran Ü. İlahiyat Fak.


Özet
İbn Haldûn, bir olayın meydana geldiği çevre ve koşullarla birlikte kaydedilmesi gerektiğine, tarihte yöntem meselesi zaviyesinden dikkat çekmiş ve bu meseleye büyük ehemmiyet vermiştir. 
Siyer olayları, -ilmî manada- bilinen bir çevrede meydana gelmiştir. Siyer çevresinin ilmî kıstaslarla vesika ve verilere dayalı olarak tespit ve tasviri; siyer tetkiklerinde önemli bir konu ve vasıtadır. Siyer çevresini tasvir problemi; insan-çevre ilişkisinin mahiyeti meselesiyle de yakından alakalıdır. 
Bu makalede; siyer olaylarının meydana geldiği çevreyi tasvir meselesi ve tasvir tarzlarıyla ilgili bazı tahlil, tetkik ve mülahazalar ele alınmış; Kur’ân-ı Kerîm, Cahiliye devrini tasvir

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol