Câhiliye'den İslâm'a Cesaret Timsali Bir Kadın Portresi: Hind bint Utbe (r.anhâ)

Câhiliye'den İslâm'a Cesaret Timsali Bir Kadın Portresi: Hind bint Utbe (r.anhâ)

CAHİLİYE’DEN İSLÂM’A CESARET TİMSÂLİ BİR KADIN PORTRESİ: HİND BT. UTBE


Hatice Nur ERTÜRK
İÜ Doktora Öğrencisi
Kur’an Kursu Öğreticisi


ÖZET
Hz. Peygamber’in (s) yaşadığı kutlu dönemi, onun davetine muhatap olan insanları tanımak, yaşadıkları kişisel ve toplumsal değişimi algılamak tarihçilerin, hususen İslam tarihçilerinin ilgi alanı olmuştur. İslâm öncesinden başlayarak karakteri,duruşu, özgüveni, cesareti ile hemen her konumda kendini belli eden tavırlarıyla dikkatleri çeken simalardan biri Kureyş’in Abdişems soyundan olan Hind bt. Utbe’dir. Bu çalışmada, Mekke’nin ileri gelenlerinden Utbe b. Rebî‘a’nın kızı, Ebû Süfyân b. Harb’in eşi, İslâm tarihinin en önemli figürlerinden biri ve Emevî Devletinin kurucusu Muâviye b. Ebû Süfyân’nın annesi Hind bt.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol