XVI-IX. Yüzyıllarda Haremeyn’in Gayrimüslim Misafirleri

XVI-IX. Yüzyıllarda Haremeyn’in Gayrimüslim Misafirleri

XVI-IX. Yüzyıllarda Haremeyn’in Gayrimüslim Misafirleri
Nurettin GEMİCİ*

Özet
Hac ibadetinin İslam’ın beş temel rükünlerinden birisi olması sebebiyle malî imkânı yerinde olan Müslümanlar için bir yükümlülüktür. Yüzyıllardır her türlü savaş, siyasal ve sosyal kargaşalara rağmen hac ibadeti hep ifâ edilegelmiştir. Haremeyn diye isimlendirilen Mekke ve Medine’yi görme isteği, sadece Müslümanlara has bir arzu ve istek olmayıp başka nedenler ve mücbir sebeplerle Müslüman olmayanlardan için de geçerli olmuştur. İslam hukukuna göre gayrimüslimlerin hac mahallerine sokulmasının yasak oluşu buraları görmek ve tanımak isteyenlerde aşırı merak ve ilgi uyandırmıştır.  Bazı gayrimüslimler Mekke-Medine’ye girebilmek için büyük çaba sarfederken, bazıları efendileriyle birlikte köle olarak veya hac kervanını koruyan

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol