Batı'da Hz. Muhammed ﷺ İmajı

Batı'da Hz. Muhammed ﷺ İmajı

Batı’da Hz. Muhammed İmajı, Özcan Hıdır, İnsan Yayınları, 2019 (2. Baskı) İstanbul, 495 sayfa.
Ali TEKKOYUN
Arş. Gör.
Dokuz Eylül İlahiyat Fak.*
Batı’nın İslam’a ve özellikle Avrupa’da yaşayan Müslümanlara yönelik yaklaşımına dair çeşitli eserler kaleme alan Sayın Prof. Dr. Özcan Hıdır’ın Batı’da Hz. Muhammed İmajı adlı son çalışması dokuz ana bölümden oluşmaktadır. 


Kitabın “Batı’da İslam ve Hz. Peygamber Algısı Üzerine Genel Bakış” adlı birinci bölümünde Prof. Dr. Özcan Hıdır, ilk olarak Batı’nın İslam’a ve Hz. Peygamber’e yönelik tasavvurunun tarihten günümüze kadar uzanan izlerini sürmektedir. Batı’nın İslam ile karşılaşmasından itibaren başlayan karşılıklı bir etkileşimin yanı sıra, zamanla ortaya çıkan çatışma ve rekabetten

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol